JAVA


W JAVA, jak i w innych językach, możemy dokonywać pewnych operacji na dacie i czasie np. pobierać aktualne dane, formatować ich wyświetlanie itp. Date i getTime jest to klasa prosta, za pomocą której pobieramy aktualną datę i czas z dokładnością do milisekund. Więcej w dokumentacji. Aby skorzystać z tej klasy, […]

12. JAVA – obsługa daty i czasu


Instrukcje warunkowe if…, else…, elseif… Najprościej rzecz ujmując instrukcje warunkowe tj. if…, else…, ? oraz switch… pozwalają, w trakcie pisania programu, na rozważanie wielu możliwości odpowiadając na pytania co jeżeli? Podam wam teraz prosty przykład: Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatnia zapis tego stwierdzenia za […]

11. JAVA – instrukcje sterujące, pętle i funkcje(metody)


Tablica w Javie to uporządkowany zbiór elementów jednego typu, funkcjonujący jako zmienna obiektowa.Inicjując tablicę określamy jej długość, która pozostaje niezmienna.Elementy tablicy są umieszczane w kolejnych polach zwanych indeksami lub kluczami.Indeksy możemy przyrównać do „nagłówków” poszczególnych pól, wyrażonych liczbami, których zakres rozpoczyna się zawsze od „0” Wadą tablic jest ustalona odgórnie […]

10. JAVA – tabliceW sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner. Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą. package com.cku.basics.programs;import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scannerpublic class SimpleScanner { public static void main(String[] args) […]

9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner


Klasa String służy do tworzenia obiektów znakowych. Nie ma „prostego” typu String. Deklaracja łańcucha znaków: String napis1 = "Hello World!";lubString napis2 = new String("Hello My World!"); Należy zapamiętać, że samo wykonanie operacji zmieniającej wartość łańcucha znaków, nie powoduje zapamiętania tej zmiany w programie, należy zmieniony ciąg przypisać do zmiennej. To […]

8. JAVA – klasa String i operacje na ciągach


Podczas pisania programów niezbędne jest wykonywanie działań matematycznych, zarówno tych prostych jak i złożonych. Nie musimy za każdym razem samodzielnie pisać funkcji, które będą wykonywały skomplikowane operacje matematyczne, bo zostały one już stworzone i zgrupowane w klasie Math – możemy z nich korzystać. Niektóre klasy, które chcemy użyć musimy importować […]

7. JAVA – klasa Math i przydatne funkcjeKlasa Integer, zwana również klasą opakowującą(wrapper class) zawiera w sobie gotowe do użycia funkcje, jest odpowiednikiem typu prostego int. Klasa ta opakowuje w obiekt wartość typu prostego int. Warto przeczytać dokumentację, możemy się przekonać, że typ złożony Integer daje nam więcej możliwości niż typ prosty int. Klasa Integer zawiera łącznie […]

6. JAVA – klasa Integer i przydatne funkcjeJAVA jest językiem ściśle typowanym, czyli w Javie typy danych są bardzo istotne, a co za tym idzie, każda zmienna już na początku musi mieć określony typ np.: String name = "Ala"; //deklarujemy zmienną tekstową typu String int liczba = 10; //deklarujemy zmienną liczbową typu int gdzie String i int […]

4. JAVA – typy danychJAK DEFINIUJEMY ZMIENNE Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu. Taka wartość zajmuje w pamięci komputera pewne miejsce, a podając nazwę zmiennej dostajemy się do konkretnego obszaru, który ona zajmuje. Zmienna zmiennej nie jest równa. Inną przestrzeń zajmie liczba, […]

3. JAVA – zmienne i stałe