String


Klasa String służy do tworzenia obiektów znakowych. Nie ma „prostego” typu String. Deklaracja łańcucha znaków: String napis1 = "Hello World!";lubString napis2 = new String("Hello My World!"); Należy zapamiętać, że samo wykonanie operacji zmieniającej wartość łańcucha znaków, nie powoduje zapamiętania tej zmiany w programie, należy zmieniony ciąg przypisać do zmiennej. To […]

8. JAVA – klasa String i operacje na ciągach