typy danych


W Pythonie mamy wiele różnych typów zmiennych, np.: numeryczne – int lub float łańcuchowe/string listy/lists słowniki/dictionaries krotki/tuples zestawy/sets logiczne/boolean none Nie musimy w Pythonie określać typu zmiennej, interpreter sam będzie wiedział jaki typ ma zmienna. Typy numeryczne – int i float W Pythonie istnieją tylko 2 typy numeryczne – int […]

5. Python – typy danych


JAVA jest językiem ściśle typowanym, czyli w Javie typy danych są bardzo istotne, a co za tym idzie, każda zmienna już na początku musi mieć określony typ np.: String name = "Ala"; //deklarujemy zmienną tekstową typu String int liczba = 10; //deklarujemy zmienną liczbową typu int gdzie String i int […]

4. JAVA – typy danych


ZDEFINIOWANIE ZMIENNYCH Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu. W celu zdefiniowania zmiennej w języku php, należy użyć znaku $, a następnie podać nazwę zmiennej np. $zmienna, $suma itd. Podczas tworzenia nazw zmiennych powinniśmy przestrzegać pewnych zasad: nazwa zmiennej […]

3. PHP – zmienne, stałe, typy danych i operatory