3. JAVA – zmienne i stałe


JAK DEFINIUJEMY ZMIENNE

Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu.

Taka wartość zajmuje w pamięci komputera pewne miejsce, a podając nazwę zmiennej dostajemy się do konkretnego obszaru, który ona zajmuje.

Zmienna zmiennej nie jest równa. Inną przestrzeń zajmie liczba, a inną tekst, nie zapominajmy też o tym, że mamy różne rodzaje liczb: całkowite, zmiennoprzecinkowe itd. Więcej o tym w temacie związanym z typami danych.

W celu zdefiniowania zmiennej w JAVA, należy podać jej typ i nazwę np.:

String name = "Ala";
int liczba = 10;

gdzie String i int to typ zmiennej, a name i liczba to nazwy zmiennych.

Podczas tworzenia nazw zmiennych powinniśmy przestrzegać pewnych zasad:

 • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry
 • nie powinna zawierać polskich znaków
 • w nazwie nie umieszczamy spacji
 • używamy tylko liter, cyfr i znaków podkreślnika
 • rozróżniana jest wielkość liter

Przykład:

W programie Intellij klikamy PPM na nazwie folderu, w którym chcemy umieścić nowy plik z kodem i wybieramy Java Class:

Następnie podajemy nazwę klasy, w naszym przypadku będzie to Variables. W sytuacji gdy chcemy umieścić „podfolder” z nowym plikiem, podajemy jego nazwę i po kropce nazwę pliku np. nazwa_folderu.Variables.

Pamiętamy też, że nazwa pliku jest równoznaczna z nazwą naszej głównej klasy, a zwykło się nazwy klas rozpoczynać wielką literą, więc tak samo nazywamy plik:

Po kliknięciu enter, stworzy nam się nowy plik i wewnątrz kodu gotowa klasa o podanej nazwie:

Stwórzmy teraz zmienną, przypiszmy jej wartość, a następnie zmieńmy ją i wyświetlmy wyniki:

package com.cku.basics;

public class Variables {
  public static void main(String[] args) {
    //deklarujemy zmienną typu liczbowego int
    // o nazwie liczba i wartości 1
    int liczba = 1;

    //wyświetlamy wartość zmiennej
    System.out.println("Zmienna liczba ma wartość " + liczba);

    //wartość zadeklarowanej zmiennej możemy zmienić
    //nie trzeba już podawać typu zmiennej
    liczba = 5;

    //wyświetlamy wartość zmiennej
    System.out.println("Zmienna liczba po zmianie wynosi " + liczba);
  }
}

Kompilujemy i uruchamiamy nasz kod: Ctrl+Shift+F10

Wynik w konsoli:

Zmienna liczba ma wartość 1
Zmienna liczba po zmianie wynosi 5

Jak zapewne zauważyliście, w kodzie wykorzystałam operator łączenia „+”. Za jego pomocą do wyświetlanej treści możemy „doklejać” kolejne elementy.

JAK DEFINIUJEMY STAŁE

Stała, to kontener przechowujący wartość, która jest niezmienna w trakcie realizacji skryptu. Chcąc zdefiniować taką niezmienną wartość musimy użyć słówka final przed deklaracją.

final int max_speed = 240;

Każda próba zmiany wartości zmiennej skończy się błędem kompilatora.

//próba zmiany generuje błąd 
//java: cannot assign a value to final variable max_speed
max_speed = 270;

Zadania:

 1. Zadeklaruj 2 zmienne, jedną typu int, a drugą typu String. Wyświetl je w konsoli, a następnie zmień ich wartości i wyświetl ponownie.
 2. Zadeklaruj stałą pi, przypisz jej wartość i wyświetl w konsoli.

Sprawdź się:

 1. Jak definiujemy zmienne?
 2. Jak definiujemy stałe?
 3. Czy musimy nadać zmiennej wartość w momencie jej definiowania?
 4. Czy możemy zdefiniować wiele zmiennych na raz? (tzw. jednolinijkowo)
 5. Jakie są zasady nazewnictwa zmiennych?
 6. Czy wielkość liter w nazwie zmiennych ma znaczenie?