Integer


Klasa Integer, zwana również klasą opakowującą(wrapper class) zawiera w sobie gotowe do użycia funkcje, jest odpowiednikiem typu prostego int. Klasa ta opakowuje w obiekt wartość typu prostego int. Warto przeczytać dokumentację, możemy się przekonać, że typ złożony Integer daje nam więcej możliwości niż typ prosty int. Klasa Integer zawiera łącznie […]

6. JAVA – klasa Integer i przydatne funkcje