czas


W JAVA, jak i w innych językach, możemy dokonywać pewnych operacji na dacie i czasie np. pobierać aktualne dane, formatować ich wyświetlanie itp. Date i getTime jest to klasa prosta, za pomocą której pobieramy aktualną datę i czas z dokładnością do milisekund. Więcej w dokumentacji. Aby skorzystać z tej klasy, […]

12. JAVA – obsługa daty i czasu