Scanner


W sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner. Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą. package com.cku.basics.programs;import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scannerpublic class SimpleScanner { public static void main(String[] args) […]

9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner