tablice


Tablica w Javie to uporządkowany zbiór elementów jednego typu, funkcjonujący jako zmienna obiektowa.Inicjując tablicę określamy jej długość, która pozostaje niezmienna.Elementy tablicy są umieszczane w kolejnych polach zwanych indeksami lub kluczami.Indeksy możemy przyrównać do „nagłówków” poszczególnych pól, wyrażonych liczbami, których zakres rozpoczyna się zawsze od „0” Wadą tablic jest ustalona odgórnie […]

10. JAVA – tablice


Pełną listę funkcji znajdziecie w dokumentacji PHP,  poniżej najczęściej wykorzystywane. Tablice są typem zmiennych zawierającym uporządkowany zbiór danych. Pełnią ważną rolę w aplikacjach internetowych z bazą danych – służą do gromadzenia wyselekcjonowanych danych i manipulowania nimi.Do zmiennych tych uzyskuje się dostęp przez pole w nawiasie kwadratowym, które nazywamy index, podane […]

9. PHP – operacje na tablicach