Tworzenie stron www


default img

HTML5 – Formatowanie tekstu

Poznaliście już budowę nagłówka strony: <head> Teraz zajmiemy się sekcją <body>. Pomiędzy tagami <body></body> umieszczamy […]

default img

HTML5 – elementy blokowe

Elementy blokowe zajmują całą powierzchnię danej linii, w której występują. Wymuszają tym samym, że kolejne […]

default img

HTML5 – elementy liniowe

Elementy liniowe zajmują na stronie tyle miejsca ile mają zawartości. Obok danego elementu liniowego może […]

default img

CSS – omówienie i wstawianie

CSS – Cascading Style Sheets (z ang. Kaskadowe Arkusze Stylów) jest to specjalny język opracowany […]

default img

CSS – kaskadowość i dziedziczenie

  KASKADOWOŚĆ STYLÓW Kaskadowość stylów określa pierwszeństwo w oddziaływaniu na te same elementy strony stylów […]

default img

Kolory

Na potrzeby tej lekcji poznacie selektor background-color, który służy do ustawiania tła elementu. Kolory definiujemy […]

default img

HTML5 – listy

Listy pomagają w usystematyzowaniu treści na stronie i można wypunktować najważniejsze elementy. Listy służą również […]

default img

CSS – Simple selectors

  selektor elementu – element selector to nic innego jak selektor znacznika HTML, selektorem może […]

default img

CSS – combinator selectors

Ćwiczenia: Wykorzystując poniższy kod, Twoim zadaniem jest: <body> <div>to jest element – div</div> <p>to jest […]

default img

EMMET – plugin usprawniający pisanie kodu

Nauczycie się pisać szybszy i wydajniejszy kod HTML i CSS. Aby Tab w Emmet działał plik musi być zapisany jako html. Jeżeli piszemy skrót dla Emmeta i przejdziemy do innej linijki to nasze polecenie zostanie „zapomniane”, należy wtedy wykasować ostatnią literkę i kontynuować pisanie polecenia.  Proponuję korzystać z Visual’a (ma więcej podpowiedzi niż Sublime).   Lista skrótów […]