9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner


W sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner.

Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą.

package com.cku.basics.programs;

import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scanner

public class SimpleScanner {
public static void main(String[] args) {
Scanner user_data = new Scanner(System.in);

System.out.println("Podaj imię: ");
String name = user_data.nextLine();

System.out.println("Podaj nazwisko: ");
String surname = user_data.nextLine();

System.out.println("Witaj! " + name + " " + surname);
}
}

I to cała „filozofia” 🙂

Po uruchomieniu programu pojawi nam się w konsoli możliwość wpisania danych, które zatwierdzamy klawiszem „Enter”.

Ćwiczenie:

Zastosuj klasę Scanner do testowania metod poznanych w poprzednich lekcjach.

Zadania:

 1. Napisz program, który pobierze od użytkownika trzy boki trójkąta, policzy jego obwód i wypisze wynik na ekran.
 2. Napisz program, który wczyta od użytkownika trzy słowa i wypisze je w odwrotnej kolejności, niż podał je użytkownik, oddzielone przecinkami. Dla przykładu, gdy użytkownik poda:

  • Ala
  • ma
  • kota
  To program powinien wypisać kota, ma, Ala
 3. Pobierz od użytkownika imię i nazwisko i wyświetl je zapisane wielkimi literami.