odczyt danych


Chcąc zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie danych, należy wykorzystać funkcję input(). Musimy mieć jednak na uwadze, że odebrane dane będą typu string.  Jeżeli chcemy przetwarzać wpisy jako dane liczbowe, należy dokonać rzutowania typów.   Przykład z przetwarzaniem samych łańcuchów znaków: print("Podaj swoje imię:")name = input()print("Witaj "+name+"!","Dobrze Cię znowu gościć!")   Przykład z przetwarzaniem liczb: print("Podaj swój wiek")age = input()print("Jesteś ode mnie młodszy o",38-int(age),"lat") print("Podaj kwotę")x = int(input())print("Podaj ilość")y = int(input())print("Kwota do zapłaty",x*y)

6. Python – odbieranie danych od użytkownika


W sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner. Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą. package com.cku.basics.programs;import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scannerpublic class SimpleScanner { public static void main(String[] args) […]

9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner