Math


Podczas pisania programów niezbędne jest wykonywanie działań matematycznych, zarówno tych prostych jak i złożonych. Nie musimy za każdym razem samodzielnie pisać funkcji, które będą wykonywały skomplikowane operacje matematyczne, bo zostały one już stworzone i zgrupowane w klasie Math – możemy z nich korzystać. Niektóre klasy, które chcemy użyć musimy importować […]

7. JAVA – klasa Math i przydatne funkcje