php


Login: admin Hasło: admin baza ->baza_cms -- phpMyAdmin SQL Dump-- version 5.1.1-- https://www.phpmyadmin.net/---- Host: 127.0.0.1-- Czas generowania: 01 Mar 2022, 12:53-- Wersja serwera: 10.4.21-MariaDB-- Wersja PHP: 8.0.10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";START TRANSACTION;SET time_zone = "+00:00";/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;---- Baza danych: `baza_cms`---- […]

20. PHP – logowanie


Rozszerzamy skrypt z poprzednich zajęć o możliwość dodawania i usuwania rekordów w bazie. Przypominam, że w poniższym kodzie nie dokonaliśmy jeszcze zabezpieczeń odbieranych z formularza danych. Należy dokonać dodatkowo walidacji odbieranych danych, która uchroni nas przed atakami SQL Injection, a zapytania do bazy najlepiej opracowywać z wykorzystaniem Prepared Statements, o […]

19. PHP – skrypty zmieniające dane w bazie danych


PHP oferuje kilka możliwości połączenia z bazą danych: Podejście proceduralne MySQLi $db = mysqli_connect($serwer, $user, $pass, $baza); czyli przy domyślnych ustawieniach serwera: $db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'twoja_baza_danych'); sprawdzamy, czy połączenie zostało nawiązane: if(!$db) error_log('Błąd połączenia: '. mysqli_connect_error()); Możemy wykorzystać jeden z dostępnych komunikatów błędów: mysqli_connect_errno() – Returns the error […]

18. PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie ...
Stwórz klasę, która będzie „rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika. Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL. Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można […]

16. Zadanie z OOP podsumowujące dotychczasowe tematy.


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

15. PHP – obiektowoCiasteczka – Cookies Ciasteczka – Cookies, to krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, które za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są na komputerze użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętywania dowolnych danych, które można zakodować w postaci ciągu znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy […]

14. PHP – obsługa cookies i sesjeW trakcie wykonywania skryptów, często okazuje się, że natrafiamy na błędy. W takiej sytuacji skrypt kończy swoje działanie, a istnieją sytuacje, w których nie jest to konieczne np. praca na nieistniejącym pliku. I tutaj z pomocą przychodzą nam wyjątki, które wyświetlają stosowną informację dla użytkownika w przypadku błędu i umożliwiają […]

12. PHP – wyjątki, try…catch…