zadanie


Stwórz klasę, która będzie “rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika.Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL: Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można dokonać […]

16. Zadanie podsumowujące dotychczasowe tematy.