zadanie


Stwórz klasę, która będzie “rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika.Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL: za pomocą funkcji wbudowanej is_numeric sprawdź czy podany pesel jest liczbą. Jeżeli nie jest liczbą, to wyświetl: “podaj same liczby”, jeżeli jest liczbą […]

16. Zadanie podsumowujące dotychczasowe tematy.