zadanie


Stwórz klasę, która będzie „rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika. Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL. Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można […]

16. Zadanie z OOP podsumowujące dotychczasowe tematy.