17. PHP – współpraca z bazami danych


Najwygodniejszym i optymalnym miejscem do przechowywania dużej ilości informacji są bazy danych.

Aby PHP mógł korzystać z bazy danych musi być spełnione kilka warunków: serwer bazy danych musi istnieć i PHP musi się z nim połączyć.

Komunikacja z bazą danych może przebiegać z wykorzystaniem 2 wbudowanych bibliotek (3cia została już zdeprecjonowana od wersji PHP5.5), należą do nich:

  • mysqli – wersja poprawiona i aktualna wycofanej od PHP7 biblioteki mysql. To rozszerzenie może być stosowane w podejściu proceduralnym i obiektowym. Współpracuje tylko z bazami MySQL.
  • PDO – PHP Data Objects. To rozszerzenie jest w pełni obiektowe i współpracuje z wieloma silnikami bazy danych, nie tylko MySQL.

Bazę danych na serwerze oraz tabele i połączenia między nimi możesz stworzyć z poziomu języka PHP, jak również bezpośrednio na serwerze np. w phpMyAdmin.

MySQL i MariaDB

RDBMS – czyli system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

MySQL i MariaDB są właśnie takimi systemami.

MariaDB powstała jako alternatywa dla MySQL, którego licencja jest zależna od Oracle.

MariaDB ma licencję GPL.

Oba rozwiązania są darmowe, MariaDB jest rozwiązaniem młodszym i oferuje lepsze silniki obsługi pamięci masowej, natomiast MySQL jest najpopularniejszym systemem obsługi SQL.

Więcej o tych dwóch systemach możecie przeczytać na stronie https://hostclub.pl/mariadb-vs-mysql-porownanie-baz-danych/