PHP – współpraca z bazami danych


Najwygodniejszym i optymalnym miejscem do przechowywania dużej ilości informacji są bazy danych.

Aby PHP mógł korzystać z bazy danych musi być spełnione kilka warunków: serwer bazy danych musi istnieć i PHP musi się z nim połączyć.

Komunikacja z bazą danych może przebiegać z wykorzystaniem 2 wbudowanych bibliotek (3cia została już zdeprecjonowana od wersji PHP5.5), należą do nich:

  • mysqli – wersja poprawiona i aktualna wycofanej od PHP7 biblioteki mysql. To rozszerzenie może być stosowane w podejściu proceduralnym i obiektowym. Współpracuje tylko z bazami MySQL.
  • PDO – PHP Data Objects. To rozszerzenie jest w pełni obiektowe i współpracuje z wieloma silnikami bazy danych, nie tylko MySQL.

Bazę danych na serwerze oraz tabele i połączenia między nimi możesz stworzyć z poziomu języka PHP, jak również bezpośrednio na serwerze np. w phpMyAdmin.