aplikacje


Pracujemy na bazie z tematu PHP – logowanie <?phpsession_start();include_once('conn_data.php');//sprawdzamy czy się łączy w podejściu obiektowymif ($db->connect_error) {    die('Błąd połączenia: ' . $db->connect_error);} else {    if (isset($_POST['add'])) {                if (!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass']) && !empty($_POST['rpass'])) {            $login = […]

21. PHP – rejestracja


Nauczycie się pisać szybszy i wydajniejszy kod HTML i CSS. Aby Tab w Emmet działał plik musi być zapisany jako html. Jeżeli piszemy skrót dla Emmeta i przejdziemy do innej linijki to nasze polecenie zostanie „zapomniane”, należy wtedy wykasować ostatnią literkę i kontynuować pisanie polecenia.  Proponuję korzystać z Visual’a (ma więcej podpowiedzi niż Sublime).   Lista skrótów Po każdym skrócie klikamy Tab ! – struktura witryny <!DOCTYPE html> <html lang=”en”> <head>     <meta charset=”UTF-8″>     <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>     <title>Document</title> </head> <body>      </body> </html>   Wstawianie css i skryptów link:css – wstawianie linków <link rel=”stylesheet” href=”style.css”>   link:css[href=bla] – wstawianie linków i określanie ściezki […]

EMMET – plugin usprawniający pisanie kodu


Login: admin Hasło: admin baza ->baza_cms -- phpMyAdmin SQL Dump-- version 5.1.1-- https://www.phpmyadmin.net/---- Host: 127.0.0.1-- Czas generowania: 01 Mar 2022, 12:53-- Wersja serwera: 10.4.21-MariaDB-- Wersja PHP: 8.0.10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";START TRANSACTION;SET time_zone = "+00:00";/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;---- Baza danych: `baza_cms`---- […]

20. PHP – logowanieRozszerzamy skrypt z poprzednich zajęć o możliwość dodawania i usuwania rekordów w bazie. Przypominam, że w poniższym kodzie nie dokonaliśmy jeszcze zabezpieczeń odbieranych z formularza danych. Należy dokonać dodatkowo walidacji odbieranych danych, która uchroni nas przed atakami SQL Injection, a zapytania do bazy najlepiej opracowywać z wykorzystaniem Prepared Statements, o […]

19. PHP – skrypty zmieniające dane w bazie danych


PHP oferuje kilka możliwości połączenia z bazą danych: Podejście proceduralne MySQLi $db = mysqli_connect($serwer, $user, $pass, $baza); czyli przy domyślnych ustawieniach serwera: $db = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'twoja_baza_danych'); sprawdzamy, czy połączenie zostało nawiązane: if(!$db) error_log('Błąd połączenia: '. mysqli_connect_error()); Możemy wykorzystać jeden z dostępnych komunikatów błędów: mysqli_connect_errno() – Returns the error […]

18. PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie ...
Stwórz klasę, która będzie „rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika. Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL. Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można […]

16. Zadanie z OOP podsumowujące dotychczasowe tematy.


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

15. PHP – obiektowo


Ciasteczka – Cookies Ciasteczka – Cookies, to krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, które za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są na komputerze użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętywania dowolnych danych, które można zakodować w postaci ciągu znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy […]

14. PHP – obsługa cookies i sesje