pliki


Operacje na plikach wymagają znajomości lokalizacji pliku. Poniżej przedstawiam sposób na ustalenie ścieżki relatywnej i absolutnej import ossciezka_relatywna = os.getcwd()print(f"Ścieżka do bieżącego katalogu(relatywna): {sciezka_relatywna}")sciezka_absolutna = "C:/xampp/htdocs/zajecia/Python/"print(f"Ścieżka do wskazanego katalogu(absolutna): {sciezka_absolutna}") Pobranie listy pliku we wskazanym katalogu katalogi_i_pliki_biezacy = os.listdir(sciezka_relatywna) #tak też można: katalogi_i_pliki = os.listdir()print(f"lista plików we wskazanym katalogu: {katalogi_i_pliki_biezacy}")katalogi_i_pliki_nadrzedne […]

11. Python – pliki