Archiwum miesiąca: kwiecień 2021


Podczas pisania programów niezbędne jest wykonywanie działań matematycznych, zarówno tych prostych jak i złożonych. Nie musimy za każdym razem samodzielnie pisać funkcji, które będą wykonywały skomplikowane operacje matematyczne, bo zostały one już stworzone i zgrupowane w klasie Math – możemy z nich korzystać. Niektóre klasy, które chcemy użyć musimy importować […]

7. JAVA – klasa Math i przydatne funkcje


Klasa Integer, zwana również klasą opakowującą(wrapper class) zawiera w sobie gotowe do użycia funkcje, jest odpowiednikiem typu prostego int. Klasa ta opakowuje w obiekt wartość typu prostego int. Warto przeczytać dokumentację, możemy się przekonać, że typ złożony Integer daje nam więcej możliwości niż typ prosty int. Klasa Integer zawiera łącznie […]

6. JAVA – klasa Integer i przydatne funkcje
JAVA jest językiem ściśle typowanym, czyli w Javie typy danych są bardzo istotne, a co za tym idzie, każda zmienna już na początku musi mieć określony typ np.: String name = "Ala"; //deklarujemy zmienną tekstową typu String int liczba = 10; //deklarujemy zmienną liczbową typu int gdzie String i int […]

4. JAVA – typy danych


JAK DEFINIUJEMY ZMIENNE Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu. Taka wartość zajmuje w pamięci komputera pewne miejsce, a podając nazwę zmiennej dostajemy się do konkretnego obszaru, który ona zajmuje. Zmienna zmiennej nie jest równa. Inną przestrzeń zajmie liczba, […]

3. JAVA – zmienne i stałe
Zapamiętaj! Kompilacja to proces zamiany kodu źródłowego, zrozumiałego dla ludzi, na kod zrozumiały przez komputer. Program, który tego dokonuje zwany jest kompilatorem. Kompilator JAVA to javac, który kompiluje pliki z rozszerzeniem *.java do *.class (bytecode) i wtedy mogą one zostać uruchomione w JVM i zinterpretowane. Aby go użyć, w linii […]

1. JAVA – wstęp, historia, działanie