Archiwum dnia: 24 kwietnia 2021


Podczas pisania programów niezbędne jest wykonywanie działań matematycznych, zarówno tych prostych jak i złożonych. Nie musimy za każdym razem samodzielnie pisać funkcji, które będą wykonywały skomplikowane operacje matematyczne, bo zostały one już stworzone i zgrupowane w klasie Math – możemy z nich korzystać. Niektóre klasy, które chcemy użyć musimy importować […]

7. JAVA – klasa Math i przydatne funkcje


Klasa Integer, zwana również klasą opakowującą(wrapper class) zawiera w sobie gotowe do użycia funkcje, jest odpowiednikiem typu prostego int. Klasa ta opakowuje w obiekt wartość typu prostego int. Warto przeczytać dokumentację, możemy się przekonać, że typ złożony Integer daje nam więcej możliwości niż typ prosty int. Klasa Integer zawiera łącznie […]

6. JAVA – klasa Integer i przydatne funkcje