1. JAVA – wstęp, historia, działanie


Zapamiętaj!

Kompilacja to proces zamiany kodu źródłowego, zrozumiałego dla ludzi, na kod zrozumiały przez komputer. Program, który tego dokonuje zwany jest kompilatorem. Kompilator JAVA to javac, który kompiluje pliki z rozszerzeniem *.java do *.class (bytecode) i wtedy mogą one zostać uruchomione w JVM i zinterpretowane. Aby go użyć, w linii poleceń wywołujemy komendę: javac nazwaPliku.java. Aby uruchomić plik *.class w linii poleceń, używamy komendy: java nazwaPliku (bez rozszerzenia *.class)

Pamiętaj, że to Maszyna Wirtualna Javy rozumie bytecode, a nie system Windows.

 

Przydatne skróty klawiszowe Intellij

Wiele kursorów -> Alt + Shift + LPM

Kopiowanie linijki, w której znajduje się kursor -> Ctrl + D