wstępZapamiętaj! Kompilacja to proces zamiany kodu źródłowego, zrozumiałego dla ludzi, na kod zrozumiały przez komputer. Program, który tego dokonuje zwany jest kompilatorem. Kompilator JAVA to javac, który kompiluje pliki z rozszerzeniem *.java do *.class (bytecode) i wtedy mogą one zostać uruchomione w JVM i zinterpretowane. Aby go użyć, w linii […]

1. JAVA – wstęp, historia, działanie