2. JAVA – pierwszy program, wyświetlanie danych, komentarze


W momencie utworzenia pierwszego projektu w programie Intellij, w interfejsie pokazał nam się krótki fragment kodu, mówimy że jest to szablon programu w Java – oto co w nim jest:

Szablon programu w Java

Linia 1: ścieżka dostępu do pliku, w którym znajduje się plik

Linia 3: publiczna klasa Main, należy zwrócić uwagę na to, że ZAWSZE jej nazwa jest identyczna jak nazwa pliku – inaczej skrypt nie zadziała. Nazwa klasy powinna być zapisana CamelCasem, w sytuacji wielowyrazowej nazwy.

Linia 5: publiczna statyczna funkcja main, jest to startowa funkcja wykonywana przez program – zawsze jest to main.

Skrypty pisane w języku Java zapisujemy z rozszerzeniem *.java

Komentarze:

package com.cku.basics;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    // to jest komentarz liniowy, jak sama nazwa wskazuje
    // obejmuje jedną linię kodu
    // czyli za każdym razem musimy postawić 2 znaki "/" 
    
    /*
    to natomiast
    jest komentarz blokowy
    nie musimy komentować oddzielnie
    każdej linii kodu 
    */

    /** Tak tworzymy dokumentację */
  }
}

Oczywiście komentarze nie są widoczne po uruchomieniu programu, jest to „ukryta” informacja dla programisty. W komentarzach możemy zawrzeć informację np. o autorze, prawach autorskich, licencji lub po prostu traktować je jako instrukcje, „notatkę na marginesie”.

Uwaga: nie wolno zagnieżdżać w sobie komentarzy blokowych!

Wyświetlanie danych na ekranie

Aby wyświetlić wynik działania kodu posługujemy się funkcją System.out.print lub System.out.println. Wielkość liter w instrukcjach ma znaczenie.

package com.cku.basics;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    // wyświetlanie danych za pomocą print

    /*
    instrukcja "print" nie wyświetla znaku nowej linii,
    aby dodać załamanie linii należy wewnątrz instrukcji umieścić "\n"
    */
    System.out.print("Hello World!\n");
    System.out.print("Hello World2!\n");

    // wyświetlanie danych za pomocą println
    /*
    instrukcja "println" wyświetla każdy napis w nowej linii
    */
    System.out.println("Hello World 3!");
    System.out.println("Hello World 4!");
  }
}

Aby uruchomić kod w konsoli programu naciskamy kombinację klawiszy:

Ctrl+Shift+F10

lub:

Widok konsoli:

Zadania:

 1. Stwórz program wyświetlający Twoje imię i nazwisko.
 2. Napisz program, który wyświetli trzy różne zdania opisujące Twoje cele życiowe.
 3. Przeanalizuj poniższe kody. Określ, czy kompilują się poprawnie, czy wywołują błędy. Jeżeli natrafisz na błąd – uzasadnij dlaczego wystąpił i napraw go.
//kod 1:
  public class PrzykladPierwszy {
   public static void main(String[] args)
    System.out.println("Pierwsza zagadka.");
   }
  }

//kod 2:
  public class PrzykladDrugi {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Druga zagadka.")
   }
  }

//kod 3:
  public class PrzykladTrzeci {
   public static void main(String[] args) {
   }
  }

//kod 4:
  public class PrzykladCzwarty {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println('Czwarta zagadka.');
   }
  }

//kod 5:
  public class PrzykladPiaty {
   public static void main(String[] args) {
    System.out.println(”Piata zagadka.”);
   }
  }

//kod 6:
  public class Powitanie {
   public static void main (String[] args) {
    System.out.println("Witam!");
   }

Sprawdź się!

Jak zapisujemy każdy rodzaj komentarza w Javie?

Które komentarze mogą być zagnieżdżone?

Co można by poprawić w poniższym kodzie?

  public class zadaniezleformatowanie {
   public static void main(String[] args) {
   // System.out.println("Witaj");
   // System.out.println("Swiecie!");
   System.out.println("Witaj Swiecie!");
   }
  }

Która z nazw klas jest poprawna?

 1. HelloWorld
 2. helloworld
 3. helloWorld
 4. Helloworld