Archiwum dnia: 6 maja 2021


W sytuacji kiedy potrzebujemy odebrać od użytkownika pewne dane, korzystamy z klasy Scanner. Klasa ta znajduje się w package java.util, który należy zaimportować przed naszą właściwą klasą. package com.cku.basics.programs;import java.util.*; //importujemy package java.util.*, czyli importujemy wszystkie dostępne klasy z util m.in. Scannerpublic class SimpleScanner { public static void main(String[] args) […]

9. JAVA – odczytujemy dane od użytkownika. Przykład klasy Scanner


Klasa String służy do tworzenia obiektów znakowych. Nie ma “prostego” typu String. Deklaracja łańcucha znaków: String napis1 = "Hello World!";lubString napis2 = new String("Hello My World!"); Należy zapamiętać, że samo wykonanie operacji zmieniającej wartość łańcucha znaków, nie powoduje zapamiętania tej zmiany w programie, należy zmieniony ciąg przypisać do zmiennej. To […]

8. JAVA – klasa String i operacje na ciągach