Archiwum dnia: 17 maja 2021


Tablica w Javie to uporządkowany zbiór elementów jednego typu, funkcjonujący jako zmienna obiektowa.Inicjując tablicę określamy jej długość, która pozostaje niezmienna.Elementy tablicy są umieszczane w kolejnych polach zwanych indeksami lub kluczami.Indeksy możemy przyrównać do “nagłówków” poszczególnych pól, wyrażonych liczbami, których zakres rozpoczyna się zawsze od “0” Wadą tablic jest ustalona odgórnie […]

10. JAVA – tablice