Archiwum dnia: 27 maja 2021


Metoda printf pozwala na wyświetlanie danych w określonym formacie.Dane wyświetlane tą metodą są formatowane na bazie szablonu i zestawu argumentów. System.out.printf("Hello %s %n", "World"); W powyższym przykładzie możemy zauważyć, iż korzystamy ze znaku %, który określa format danych składający się na pewien schemat.Następnie, po przecinku wypisujemy kolejne argumenty, które będą […]

13. JAVA – wyświetlanie danych metodą printf


W JAVA, jak i w innych językach, możemy dokonywać pewnych operacji na dacie i czasie np. pobierać aktualne dane, formatować ich wyświetlanie itp. Date i getTime jest to klasa prosta, za pomocą której pobieramy aktualną datę i czas z dokładnością do milisekund. Więcej w dokumentacji. Aby skorzystać z tej klasy, […]

12. JAVA – obsługa daty i czasu