HTML5 – elementy blokowe


Elementy blokowe zajmują całą powierzchnię danej linii, w której występują. Wymuszają tym samym, że kolejne elementy strony nie znajdą się na tym samym poziomie co element blokowy.

Elementy blokowe mogą zawierać w sobie zarówno elementy liniowe jak i blokowe.

Elementy blokowe domyślnie zaczynają się od nowej linii.

Lista elementów blokowych:

<address><article><aside><blockquote><canvas><dd><div><dl><dt><fieldset><figcaption><figure><footer><form><h1>-<h6><header><hr><li><main><nav><noscript><ol><p><pre><section><table><tfoot><ul><video>