Elementy HTMLv4 i HTML5

Element Opis HTML 4.01/XHTML 1.0 HTML 5 Strict Transitional Frameset <!–…–> Komentarz ✔ ✔ ✔ ✔ <!DOCTYPE> Określa typ dokumentu ✔ … Czytaj dalej Elementy HTMLv4 i HTML5