Scenopis strony www


Jakie pytania należy zadać klientowi aby otrzymać wytyczne do strony – brief-www

Przykładowy scenopis – specyfikacja

Jak powinien „wyglądać” dokument – przykładowy wygląd scenopisu

Struktura witryny / sitemap

Rysunek 1Mieszana struktura liniowo-‑hierarchiczna  Mieszana struktura liniowo- hierarchiczna
Rysunek 2Struktura pajęczyny  Struktura pajęczyny

Scenopis to proces tworzenia ogólnego zary­su przyszłego wyglądu witryny, przed przystąpieniem do właściwego tworzenia stron. Scenopis pozwala spojrzeć na całość witryny zanim jeszcze ona powstanie.

Rysunek 3Złożony scenopis  Scenopis złożony