CSS – combinator selectors


Ćwiczenia:

Wykorzystując poniższy kod, Twoim zadaniem jest:

<body>

  <div>to jest element - div</div>
  <p>to jest element - p</p>
  <p>to jest element - p</p>
  <p>to jest element - p</p>
  <div>to jest element - div</div>

</body>

1) dodanie właściwości color:red; do wszystkich elementów p, które znajdują się w elemencie body.

2) dodanie właściwości color:red; do wszystkich elementów p, jak również do wszystkich elementów div, które znajdują się w elemencie body.

Wykorzystując poniższy kod, Twoim zadaniem jest:

<p>To jest akapit, wewnątrz którego znajduje się: <i>pochylenie </i>, 
<tt>dalekopis</tt> oraz <b>pogrubienie </b>... następne <b>pogrubienie </b>. 
A to jest <i><b>pogrubienie </b> wewnąrz pochylenia </i>. 
Tutaj kończy się akapit.</p>

1) dodanie właściwości color:red; dla pogrubienie jeśli wewnątrz znacznika p (akapit), niekoniecznie bezpośrednio, znajdzie się znacznik b (czyli pogrubienie tekstu)

2) dodanie właściwości color:red; dla pogrubienie jeśli bezpośrednio wewnątrz znacznika p (akapit) znajdzie się znacznik b (czyli pogrubienie tekstu)

3) dodanie właściwości color:red; dla pogrubienie jeśli wewnątrz tego samego znacznika (rodzica), będą znajdowały się po sobie znaczniki i oraz b

4) dodanie właściwości color:red; dla wszystkich pogrubień jeśli wewnątrz tego samego znacznika (rodzica), będą znajdowały się znaczniki i oraz b