HTML5 – Formatowanie tekstu


Poznaliście już budowę nagłówka strony: <head>

Teraz zajmiemy się sekcją <body>.

Pomiędzy tagami <body></body> umieszczamy wszystko co tworzy naszą stronę. Za chwilę poznacie tagi formatujące tą zawartość.

Pamiętajcie że sekcja <body> występuje RAZ na stronie, jeżeli chcecie użyć poniższych właściwości dodawajcie je kolejno po spacji.

Umieszczone tutaj tagi wykorzystujemy pomiędzy znacznikami <body> tutaj umieszczamy tagi </body>

Proszę pamiętać o zamykaniu tagów!

<!– komentarz –>

nie będzie widoczny na stronie, widoczny tylko w kodzie źródłowym

<!-- Ten tekst
zostanie zignorowany
przez przeglądarkę -->

Znaki specjalne:

Jeżeli chcemy umieścić w treści wpisu na stronie znak specjalny np: <,> lub & to musimy zapisać numery lub nazwy tych znaków, inaczej przeglądarka zinterpretuje je jako kod HTML. Oto kilka „zamienników” znaków specjalnych:

Znak specjalny Nazwa Opis
& &amp; ampersand (and/i)
< &lt; Znak mniejszości
> &gt; Znak większości
§ &sect; paragraf
&trade; zastrzeżony znak towarowy
© &copy; znak praw autorskich
® &reg; zastrzeżony znak towarowy
&euro; euro
  &nbsp; znak twardej spacji

<p> akapit </p>

<p> akapit </p> 

<hn> nagłówek </hn>

„n” może przyjmować wartości od 1 do 6

<h1> nagłówek 1go stopnia </h1> 

<div> blok </div>

<div> blok zawierający treść </div> 

<br> koniec linii

koniec linii <br> 
a tutaj następna linia

<nobr> blokada przełamania wiersza </nobr>

<nobr> ten tekst pozostanie w jednej linii </nobr>  

<b> pogrubienie </b>

<b> tekst pogrubiony </b>  

<i> pochylenie </i>

<i> tekst pochylony </i>  

<u> podkreślenie </u>

<u> tekst podkreślony </u> 

<s> przekreślenie </s>

<s> tekst przekreślony </s> 

<em> wyróżnienie słabe </em>

<em> emfaza </em> 

<strong> wyróżnienie mocne </strong>

<strong> tekst mocno wyróżniony </strong> 

<sup> indeks górny </sup>

a teraz <sup> indeks górny </sup>  

<sub> indeks dolny </sub>

a teraz <sub> indeks dolny </sub>  

<pre> tekst preformatowany</pre>

czcionka zwykła i <pre> czcionka monotypiczna </pre> 

<code> kod komputerowy </code>

zwykły tekst i  <code> kod komputerowy </code>  

cytat

<cite> odniesienie do źródła </cite> 
<q> krótki cytat  </q> 
<blockquote> blok cytowany </blockquote> 

zmiany

<ins> treść dodana </ins> 
<del> treść usunięta </del> 

pozioma linia <hr>

<hr>

Ćwiczenie:

Stwórz stronę www korzystając z poznanych znaczników. Strona powinna przypominać tą na rysunku poniżej:

przykład do ćwiczenia

Pobierz treść do ćwiczenia – kliknij.

Należy zastosować standard kodowania polskich znaków: UTF-8.

Tytuł strony: Informacje o języku HTML5.

Strona podzielona na bloki za pomocą znacznika <div>. Na rysunku poziome linie oddzielają kolejne bloki (w sumie 4).

Tekst „Język HTML5” i „Historia” umieść w nagłówku 1 stopnia.

Tekst „Opis języka”, „nowości” i „semantyka” umieść w nagłówku 3 stopnia.

Pozostałe teksty umieść w akapitach (każdy nowy wiersz to oddzielny akapit).