HTML5 – elementy liniowe


Elementy liniowe zajmują na stronie tyle miejsca ile mają zawartości. Obok danego elementu liniowego może występować inny.

Elementy liniowe mogą zawierać tekst lub inne elementy liniowe.

Elementy liniowe nie wymuszają nowego wiersza.

Lista elementów liniowych:

<a><abbr><acronym><b><bdo><big><br><button><cite><code><dfn><em><i><img><input><kbd><label><map><object><output><q><samp><script><select><small><span><strong><sub><sup><textarea><time><tt><var>