6. Python – odbieranie danych od użytkownika


Chcąc zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie danych, należy wykorzystać funkcję input().
Musimy mieć jednak na uwadze, że odebrane dane będą typu string. 
Jeżeli chcemy przetwarzać wpisy jako dane liczbowe, należy dokonać rzutowania typów.
 
Przykład z przetwarzaniem samych łańcuchów znaków:
print("Podaj swoje imię:")

name = input()

print("Witaj "+name+"!","Dobrze Cię znowu gościć!")
 
Przykład z przetwarzaniem liczb:
print("Podaj swój wiek")

age = input()

print("Jesteś ode mnie młodszy o",38-int(age),"lat")

print("Podaj kwotę")

x = int(input())

print("Podaj ilość")

y = int(input())

print("Kwota do zapłaty",x*y)