Python
Operacje na plikach wymagają znajomości lokalizacji pliku. Poniżej przedstawiam sposób na ustalenie ścieżki relatywnej i absolutnej import ossciezka_relatywna = os.getcwd()print(f"Ścieżka do bieżącego katalogu(relatywna): {sciezka_relatywna}")sciezka_absolutna = "C:/xampp/htdocs/zajecia/Python/"print(f"Ścieżka do wskazanego katalogu(absolutna): {sciezka_absolutna}") Pobranie listy pliku we wskazanym katalogu katalogi_i_pliki_biezacy = os.listdir(sciezka_relatywna) #tak też można: katalogi_i_pliki = os.listdir()print(f"lista plików we wskazanym katalogu: {katalogi_i_pliki_biezacy}")katalogi_i_pliki_nadrzedne […]

11. Python – plikiFunkcje Funkcja to zbiór instrukcji, który posiada nazwę, zbiór argumentów (ale nie musi posiadać argumentów) i „:”. Pozwala na wyodrębnienie fragmentu kodu programu w celu uniknięcia powtórzeń i może być wielokrotnie wywoływana w kodzie. W celu zdefiniowania funkcji należy użyć słówka „def„, podać jej nazwę, argumenty (opcjonalnie) i instrukcje: def […]

10. Python – funkcje


Pakiet instalacyjny Pythona wyposażony jest w Bibliotekę Standardową Pythona (ang. The Python Standard Library), czyli zestaw podstawowych modułów, z których możemy korzystać w trakcie pracy w tym języku. Moduły te mają postać klas (a przynajmniej większość z nich), a ich metody pozwalają na realizowanie interesujących nas funkcji. Interpreter Pythona ma […]

9. Python – biblioteki, moduły, pakiety


Pętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle for… Sposób działania: dla każdego elementu w…, zrób coś   #aby wyświetlić sekwencję liczb w kolejności, możemy skorzystać z funkcji range()#range() tworzy sekwencję liczb od 0 do podanej liczbyprint(f"Sekwencja od 0 do 9:")for i in range(10):    print(i, end=",")print(f"\nSekwencja od 5 do 9:")for i in range(5,10):    print(i, end=",")#można rozszerzyć zakres o "skok"print(f"\nSekwencja od 1 do 10 ze skokiem o 2:")for i in range(1, 11, 2):    print(i, end=",")print()      Zastosowanie pętli for do przeglądania list lista = ["element1", 10, 22.4, [1,2,3]]for element in lista:    print("Element listy:",element)  Zastosowanie pętli for do przeglądania tuple foods = ('Pizza', 'Burgers', 'Kebab')for food in foods:    print("Food is:",food)    #pamiętamy, że tuple nie zmienimy Zastosowanie pętli for do […]

8. Python – pętle
Chcąc zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie danych, należy wykorzystać funkcję input(). Musimy mieć jednak na uwadze, że odebrane dane będą typu string.  Jeżeli chcemy przetwarzać wpisy jako dane liczbowe, należy dokonać rzutowania typów.   Przykład z przetwarzaniem samych łańcuchów znaków: print("Podaj swoje imię:")name = input()print("Witaj "+name+"!","Dobrze Cię znowu gościć!")   Przykład z przetwarzaniem liczb: print("Podaj swój wiek")age = input()print("Jesteś ode mnie młodszy o",38-int(age),"lat") print("Podaj kwotę")x = int(input())print("Podaj ilość")y = int(input())print("Kwota do zapłaty",x*y)

6. Python – odbieranie danych od użytkownika


W Pythonie mamy wiele różnych typów zmiennych, np.: numeryczne – int lub float łańcuchowe/string listy/lists słowniki/dictionaries krotki/tuples zestawy/sets logiczne/boolean none Nie musimy w Pythonie określać typu zmiennej, interpreter sam będzie wiedział jaki typ ma zmienna. Typy numeryczne – int i float W Pythonie istnieją tylko 2 typy numeryczne – int […]

5. Python – typy danych