Python


import datetimeimport ossciezka_relatywna = os.getcwd()print(f"Ścieżka do bieżącego katalogu(relatywna): {sciezka_relatywna}")sciezka_absolutna = "C:/xampp/htdocs/zajecia/Python/"print(f"Ścieżka do wskazanego katalogu(absolutna): {sciezka_absolutna}")# Pobranie listy pliku we wskazanym katalogukatalogi_i_pliki_biezacy = os.listdir(sciezka_relatywna) #tak też można: katalogi_i_pliki = os.listdir()print(f"lista plików we wskazanym katalogu: {katalogi_i_pliki_biezacy}")katalogi_i_pliki_nadrzedne = os.listdir('..')print(f"lista plików w nadrzędnym katalogu: {katalogi_i_pliki_nadrzedne}")katalog_domowy = os.path.expanduser('~')print(f"Katalog domowy: {katalog_domowy}")file = "plik.txt"#odczytujemy cały plikwith open(file, […]

11. Python – pliki


Funkcje Funkcja to zbiór instrukcji, który posiada nazwę, zbiór argumentów (ale nie musi posiadać argumentów) i „:”. Pozwala na wyodrębnienie fragmentu kodu programu w celu uniknięcia powtórzeń i może być wielokrotnie wywoływana w kodzie. W celu zdefiniowania funkcji należy użyć słówka „def„, podać jej nazwę, argumenty (opcjonalnie) i instrukcje: def […]

10. Python – funkcje


Biblioteka NumPy https://www.w3schools.com/python/numpy/default.asp wspiera pracę z tabelami Biblioteka Pandas https://www.w3schools.com/python/pandas/default.asp służy do analizy danych Biblioteka SciPy https://www.w3schools.com/python/scipy/index.php służy do rozwiązywania problemów naukowych i matematycznych Biblioteka Matplotlib https://www.w3schools.com/python/matplotlib_intro.asp służy do tworzenia wykresów Moduły i tworzenie własnych modułów: https://www.w3schools.com/python/python_modules.asp JSON https://www.w3schools.com/python/python_json.asp Wyrażenia regularne: https://www.w3schools.com/python/python_regex.asp Operacje na dacie https://docs.python.org/3/library/calendar.html?highlight=functions Operacje na czasie https://docs.python.org/3/library/time.html?highlight=functions […]

9. Python – biblioteki, moduły, pakietyPętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle for… Sposób działania: dla każdego elementu w…, zrób coś   #aby wyświetlić sekwencję liczb w kolejności, możemy skorzystać z funkcji range()#range() tworzy sekwencję liczb od 0 do podanej liczbyprint(f"Sekwencja od 0 do 9:")for i in range(10):    print(i, end=",")print(f"\nSekwencja od 5 do 9:")for i in range(5,10):    print(i, end=",")#można rozszerzyć zakres o "skok"print(f"\nSekwencja od 1 do 10 ze skokiem o 2:")for i in range(1, 11, 2):    print(i, end=",")print()      Zastosowanie pętli for do przeglądania list lista = ["element1", 10, 22.4, [1,2,3]]for element in lista:    print("Element listy:",element)  Zastosowanie pętli for do przeglądania tuple foods = ('Pizza', 'Burgers', 'Kebab')for food in foods:    print("Food is:",food)    #pamiętamy, że tuple nie zmienimy Zastosowanie pętli for do […]

8. Python – pętleChcąc zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie danych, należy wykorzystać funkcję input(). Musimy mieć jednak na uwadze, że odebrane dane będą typu string.  Jeżeli chcemy przetwarzać wpisy jako dane liczbowe, należy dokonać rzutowania typów.   Przykład z przetwarzaniem samych łańcuchów znaków: print("Podaj swoje imię:")name = input()print("Witaj "+name+"!","Dobrze Cię znowu gościć!")   Przykład z przetwarzaniem liczb: print("Podaj swój wiek")age = input()print("Jesteś ode mnie młodszy o",38-int(age),"lat") print("Podaj kwotę")x = int(input())print("Podaj ilość")y = int(input())print("Kwota do zapłaty",x*y)

6. Python – odbieranie danych od użytkownikaW Pythonie mamy wiele różnych typów zmiennych, np.: numeryczne – int lub float łańcuchowe/string listy/lists słowniki/dictionaries krotki/tuples zestawy/sets logiczne/boolean none Nie musimy w Pythonie określać typu zmiennej, interpreter sam będzie wiedział jaki typ ma zmienna. Typy numeryczne – int i float W Pythonie istnieją tylko 2 typy numeryczne – int […]

5. Python – typy danychJAK DEFINIUJEMY ZMIENNE Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu. Taka wartość zajmuje w pamięci komputera pewne miejsce, a podając nazwę zmiennej dostajemy się do konkretnego obszaru, który ona zajmuje. Zmienna zmiennej nie jest równa. Inną przestrzeń zajmie liczba, […]

3. Python – zmienne