składnia alternetywna


Pętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle posiadają alternatywne składnie struktur sterujących – pierwszy nawias klamrowy pętli zamieniamy na : i zamiast ostatniego } piszemy odpowiednio endwhile;, endfor; lub endforeach; Pętle for… i foreach… Budowa pętli for wygląda następująco for( inicjalizacja zmiennych; sprawdzenie […]

5. PHP – pętle oraz składnia alternatywna