Archiwum dnia: 2 grudnia 2018


Stwórz klasę, która będzie „rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika.Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL: Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można dokonać […]

16. Zadanie podsumowujące dotychczasowe tematy.


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

15. PHP – obiektowo


Ciasteczka – Cookies Ciasteczka – Cookies, to krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, które za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są na komputerze użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętywania dowolnych danych, które można zakodować w postaci ciągu znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy […]

14. PHP – obsługa cookies i sesje