Archiwum miesiąca: grudzień 2018


Stwórz klasę, która będzie „rozkodowywała” nr PESEL podany przez użytkownika. Szczegóły ad tworzenia tego nr dostępne są tutaj. Wykorzystaj konstruktor, gdzie jako argument będzie pobierany ciąg znaków PESEL. Funkcja substr z wyciętego fragmentu tworzy string, aby otrzymać miesiąc i rok w odpowiednim formacie należy zmienić string na int. Zmianę można […]

16. Zadanie z OOP podsumowujące dotychczasowe tematy.


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

15. PHP – obiektowo


Ciasteczka – Cookies Ciasteczka – Cookies, to krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, które za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są na komputerze użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętywania dowolnych danych, które można zakodować w postaci ciągu znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy […]

14. PHP – obsługa cookies i sesje
W trakcie wykonywania skryptów, często okazuje się, że natrafiamy na błędy. W takiej sytuacji skrypt kończy swoje działanie, a istnieją sytuacje, w których nie jest to konieczne np. praca na nieistniejącym pliku. I tutaj z pomocą przychodzą nam wyjątki, które wyświetlają stosowną informację dla użytkownika w przypadku błędu i umożliwiają […]

12. PHP – wyjątki, try…catch…