składnia


Na zakończenie ostatniego tematu poprosiłam Cię o stworzenie „zeszytu elektronicznego”. W panelu lewym Twojego „zeszytu” dodaj link o treści: „PHP – pierwszy skrypt, echo, komentarze.”, który przeniesie Cię do podstrony o nazwie: „data_dziesiejszych_zajec.php” (oczywiście wpisz datę zajęć np. 280918.php). Pamiętaj, że wszystkie pliki muszą być zapisane w lokalizacji c:\xampp\htdocs\ Uwaga: […]

2. PHP – pierwszy skrypt, echo, komentarze.