require


Dołączanie plików Jeżeli nasz skrypt zawiera dużo kodu możemy go podzielić na mniejsze partie, a później „sklejać” w całość. Po co? Zobaczmy. Wiemy już jaki jest sens dzielenia pliku, ale jak to później połączyć? ano tak: include() dołącza plik do kodu, w razie braku pliku generuje ostrzeżenie kontynuując pracę skryptu […]

10. PHP – operacje na strukturze systemu plików