10. PHP – operacje na strukturze systemu plików


Dołączanie plików

Jeżeli nasz skrypt zawiera dużo kodu możemy go podzielić na mniejsze partie, a później „sklejać” w całość. Po co? Zobaczmy.

dołączanie pliku

Wiemy już jaki jest sens dzielenia pliku, ale jak to później połączyć? ano tak:

include()

dołącza plik do kodu, w razie braku pliku generuje ostrzeżenie kontynuując pracę skryptu

include_once()

dołącza plik do kodu jednokrotnie, w razie braku pliku generuje ostrzeżenie kontynuując pracę skryptu

require()

dołącza plik do kodu, w razie braku pliku generuje błąd i przerywa działanie skryptu

require_once()

dołącza plik do kodu jednokrotnie, w razie braku pliku generuje błąd i przerywa działanie skryptu

Funkcje include_once() i require_once() są przydatne jeśli chcemy uniknąć ponownego definiowania funkcji i klas z pliku – PHP sprawdza czy dołączany plik nie był dołączony już wcześniej.

Nasze pliki wyglądają teraz tak:

header.php

<!DOCTYPE html> 
  <html> 
    <head> 
      <title>Przykład</title> 
    </head> 
    <body>

menu.php

    <div id="menu">
      <ul>
        <li>Start</li>
        <li>Kontakt</li>
      </ul>
    </div>

footer.php

    <p>to jest stopka strony</p>
  </body>
</html>

index.php

<?php 
require_once("header.php"); 
require_once("menu.php"); 
?> 

<div>I tutaj umieszczamy wszystko co chcemy na naszej stronie</div> 

<?php 
require_once("footer.php"); 
?>

PAMIĘTAJ gdzie znajdują się pliki żeby podać poprawnie ścieżkę dostępu!

ZADANIE: 

Dostosuj swoją stronę do powyższego przykładu. Podziel ją na poszczególne moduły,
a następnie za pomocą require_once() połącz ją w calość.

Funkcje operacji na strukturze systemu plików

Pełną listę funkcji znajdziecie w dokumentacji PHP – funkcje systemu katalogów, poniżej najczęściej wykorzystywane.

getcwd()

Wskazuje bieżący katalog roboczy

echo getcwd();  // bieżący katalog w jakim się znajdujesz np. home/php/

chdir()

Zmienia bieżący katalog roboczy (lokalizację) na podany w parametrze.

echo getcwd() . "\n";  // bieżący katalog w jakim się znajdujesz np. home/php/
chdir('public_html');  // zmiana bieżącego katalogu
echo getcwd() . "\n";  // bieżący katalog np. home/php/public_html/

scandir()

Wypisze wszystkie pliki i katalogi z określonej lokalizacji. Pierwszy parametr to lokalizacja katalogu, drugi to sortowanie: 0 (rosnąco – domyślny) lub 1(malejąco)

$dir  = '/tmp';
$files1 = scandir($dir);
$files2 = scandir($dir, 1);

print_r($files1);
print_r($files2);

otrzymamy

Array
(
  [0] => .
  [1] => ..
  [2] => bar.php
  [3] => foo.txt
  [4] => jakiśkatalog
)
Array
(
  [0] => jakiśkatalog
  [1] => foo.txt
  [2] => bar.php
  [3] => ..
  [4] => .
)

Zadanie dla klas, które miały HTMLa:

Rozpocznij tworzenie autorskiego CMS – możesz wykorzystać do tego stronę www, którą posiadasz (nie WordPress, Joomla itp.).

Wydziel z niej bloki odpowiedzialne za formatowanie tych części strony, które się nie zmieniają (jak w przykładzie wyżej) tzn.:

 • nagłówek
 • menu
 • stopka
 • część główna strony
 • panele boczne
 • itp.