Archiwum dnia: 14 marca 2022


Operacje na plikach wymagają znajomości lokalizacji pliku. Poniżej przedstawiam sposób na ustalenie ścieżki relatywnej i absolutnej import ossciezka_relatywna = os.getcwd()print(f"Ścieżka do bieżącego katalogu(relatywna): {sciezka_relatywna}")sciezka_absolutna = "C:/xampp/htdocs/zajecia/Python/"print(f"Ścieżka do wskazanego katalogu(absolutna): {sciezka_absolutna}") Pobranie listy pliku we wskazanym katalogu katalogi_i_pliki_biezacy = os.listdir(sciezka_relatywna) #tak też można: katalogi_i_pliki = os.listdir()print(f"lista plików we wskazanym katalogu: {katalogi_i_pliki_biezacy}")katalogi_i_pliki_nadrzedne […]

11. Python – pliki


Funkcje Funkcja to zbiór instrukcji, który posiada nazwę, zbiór argumentów (ale nie musi posiadać argumentów) i „:”. Pozwala na wyodrębnienie fragmentu kodu programu w celu uniknięcia powtórzeń i może być wielokrotnie wywoływana w kodzie. W celu zdefiniowania funkcji należy użyć słówka „def„, podać jej nazwę, argumenty (opcjonalnie) i instrukcje: def […]

10. Python – funkcje


Pakiet instalacyjny Pythona wyposażony jest w Bibliotekę Standardową Pythona (ang. The Python Standard Library), czyli zestaw podstawowych modułów, z których możemy korzystać w trakcie pracy w tym języku. Moduły te mają postać klas (a przynajmniej większość z nich), a ich metody pozwalają na realizowanie interesujących nas funkcji. Interpreter Pythona ma […]

9. Python – biblioteki, moduły, pakiety