obsługa daty i czasu


Funkcje daty i czasu Pełną listę funkcji znajdziecie w dokumentacji PHP,  poniżej najczęściej wykorzystywane. time() Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu int time(void) Zwraca aktualny czas, podawany jako liczba sekund, które upłynęły od nastania Ery Unixu: 1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT. $teraz = time(); $następnyTydzien = time() + (7 * 24 * 60 * 60); // 7 dni; 24 godziny; 60 minut; 60 sekund date() Formatuje lokalny czas/datę. […]

7. PHP – obsługa daty i czasu