łańcuchy znaków


Spis zagadnień: Łańcuchy znaków echo/print addslashes/stripslashes explode/implode str_split htmlspecialchars/strip_tags nl2br password_hash strlen strpos wielkość liter str_replace substr substr_replace strstr strtr trim przykłady zadania do wykonania Wyrażenia regularne     Łańcuchy znaków Łańcuchy znaków (ciągi), to zmienne typu string, które możemy formatować za pomocą wielu funkcji wbudowanych języka PHP. Pełną listę […]

8. PHP – Łańcuchy znaków i wyrażenia regularne.