Czy zastanawialiście się kiedyś, gdzie są te wszystkie ukryte opcje w Waszych telefonach i jak się do nich „dobrać”? Tylko dla doświadczonych użytkowników. Robisz to na własne ryzyko! Oto krótki tutorial (testowane na Xiaomi Mi 10): 1. Wchodzimy w ustawienia naszego telefonu i wybieramy „O telefonie”. W innych modelach szukajcie […]

Telefon z Androidem – opcje programistyczne
Pętle Instrukcje, które pozwalają wielokrotnie powtórzyć fragment programu nazywają się iteracjami lub pętlami. Pętle for… Sposób działania: dla każdego elementu w…, zrób coś   #aby wyświetlić sekwencję liczb w kolejności, możemy skorzystać z funkcji range()#range() tworzy sekwencję liczb od 0 do podanej liczbyprint(f"Sekwencja od 0 do 9:")for i in range(10):    print(i, end=",")print(f"\nSekwencja od 5 do 9:")for i in range(5,10):    print(i, end=",")#można rozszerzyć zakres o "skok"print(f"\nSekwencja od 1 do 10 ze skokiem o 2:")for i in range(1, 11, 2):    print(i, end=",")print()      Zastosowanie pętli for do przeglądania list lista = ["element1", 10, 22.4, [1,2,3]]for element in lista:    print("Element listy:",element)  Zastosowanie pętli for do przeglądania tuple foods = ('Pizza', 'Burgers', 'Kebab')for food in foods:    print("Food is:",food)    #pamiętamy, że tuple nie zmienimy Zastosowanie pętli for do […]

8. Python – pętle


if…, else…, elif… Najprościej rzecz ujmując instrukcje warunkowe tj. if…, elif…, else… pozwalają, w trakcie pisania programu, na rozważanie wielu możliwości odpowiadając na pytania co jeżeli? Podam wam teraz prosty przykład: Jeżeli liczba jest większa od zera, to wypisz że jest dodatnia zapis tego stwierdzenia za pomocą instrukcji if będzie […]

7. Python – instrukcje warunkowe if…elif…else


Chcąc zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie danych, należy wykorzystać funkcję input(). Musimy mieć jednak na uwadze, że odebrane dane będą typu string.  Jeżeli chcemy przetwarzać wpisy jako dane liczbowe, należy dokonać rzutowania typów.   Przykład z przetwarzaniem samych łańcuchów znaków: print("Podaj swoje imię:")name = input()print("Witaj "+name+"!","Dobrze Cię znowu gościć!")   Przykład z przetwarzaniem liczb: print("Podaj swój wiek")age = input()print("Jesteś ode mnie młodszy o",38-int(age),"lat") print("Podaj kwotę")x = int(input())print("Podaj ilość")y = int(input())print("Kwota do zapłaty",x*y)

6. Python – odbieranie danych od użytkownikaW Pythonie mamy wiele różnych typów zmiennych, np.: numeryczne – int lub float łańcuchowe/string listy/lists słowniki/dictionaries krotki/tuples zestawy/sets logiczne/boolean none Nie musimy w Pythonie określać typu zmiennej, interpreter sam będzie wiedział jaki typ ma zmienna. Typy numeryczne – int i float W Pythonie istnieją tylko 2 typy numeryczne – int […]

5. Python – typy danych