Elementy liniowe zajmują na stronie tyle miejsca ile mają zawartości. Obok danego elementu liniowego może występować inny. Elementy liniowe mogą zawierać tekst lub inne elementy liniowe. Elementy liniowe nie wymuszają nowego wiersza. Lista elementów liniowych: <a><abbr><acronym><b><bdo><big><br><button><cite><code><dfn><em><i><img><input><kbd><label><map><object><output><q><samp><script><select><small><span><strong><sub><sup><textarea><time><tt><var>

HTML5 – elementy liniowe


Elementy blokowe zajmują całą powierzchnię danej linii, w której występują. Wymuszają tym samym, że kolejne elementy strony nie znajdą się na tym samym poziomie co element blokowy. Elementy blokowe mogą zawierać w sobie zarówno elementy liniowe jak i blokowe. Elementy blokowe domyślnie zaczynają się od nowej linii. Lista elementów blokowych: […]

HTML5 – elementy blokowe


przykład do ćwiczenia
Poznaliście już budowę nagłówka strony: <head> Teraz zajmiemy się sekcją <body>. Pomiędzy tagami <body></body> umieszczamy wszystko co tworzy naszą stronę. Za chwilę poznacie tagi formatujące tą zawartość. Pamiętajcie że sekcja <body> występuje RAZ na stronie, jeżeli chcecie użyć poniższych właściwości dodawajcie je kolejno po spacji. Umieszczone tutaj tagi wykorzystujemy pomiędzy […]

HTML5 – Formatowanie tekstuindex.php <?php session_start(); /*odkomentuj żeby sprawdzić czy usunęło sesję echo $_SESSION['msg'].'<br>'; echo 'Witaj: '.$_SESSION['witaj'].'<br>'; */ /*tak się hashuje hasło podczas rejestracji echo password_hash($pass,PASSWORD_DEFAULT);*/ if (!isset($_POST['logowanie'])) {echo 'zaloguj się<br>';$msg='';} else { $msg=''; $login=trim($_POST['login']); $haslo=trim($_POST['haslo']); if (empty($login) || empty($haslo)) { $msg='Brak loginu lub hasła!'; } else { $serwer='localhost'; //127.0.0.1 $user='root'; $pass=''; $baza='baza_aplikacje'; […]

PHP – logowanie


<?php //dane do bazy $serwer='localhost'; //127.0.0.1 $user='root'; $pass=''; $baza='baza_aplikacje'; //łączenie z bazą $db = new mysqli($serwer, $user, $pass, $baza); if(!$db) { die('Błąd połączenia: '.mysql_error()); } else { echo 'Połączenie nawiązano<br><br>'; } //dodawanie rekordów do tabeli w bazie $rezultat_zapytania = $db->query("INSERT INTO tabela (tekst) VALUES ('ttttt tekst')"); if($rezultat_zapytania===TRUE){echo "wykonano zapytanie: INSERT […]

PHP – skrypty zmieniające dane w bazie danych


W pierwszej kolejności należy utworzyć bazę danych i wypełnić ją przykładowymi danymi. Na potrzeby przykładu utworzyłam bazę o nazwie operacje_db, o strukturze: W następnym kroku połączymy się z bazą i wyciągniemy dane z utworzonej tabeli. <?php //ustawiamy dane do bazy $serwer='localhost'; //lub 127.0.0.1 - to jest nazwa serwera $user='root'; //użytkownik […]

PHP – łączenie z bazą i operacje na bazie danychNajwygodniejszym i optymalnym miejscem do przechowywania dużej ilości informacji są bazy danych. Aby PHP mógł korzystać z bazy danych musi być spełnione kilka warunków: serwer bazy danych musi istnieć i PHP musi się z nim połączyć. Komunikacja z bazą danych może przebiegać z wykorzystaniem 2 wbudowanych bibliotek (3cia została już […]

PHP – współpraca z bazami danych


Programowanie obiektowe – OOP (object-oriented programming) – pozwala na przedstawienie rzeczywistości i relacji w niej zachodzących za pomocą obiektów. Klasa i obiekt Kiedy mówimy o klasie musimy wyobrazić ją sobie jak ogólny zarys/opis jakiegoś obiektu, zbiór cech wspólnych dla np. człowieka. Gdybyśmy mieli klasę człowiek moglibyśmy określić ogólne cechy jakie […]

PHP – obiektowo


Ciasteczka – Cookies Ciasteczka – Cookies, to krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, które za pośrednictwem przeglądarki zapisywane są na komputerze użytkownika. Ciasteczka wykorzystywane są do zapamiętywania dowolnych danych, które można zakodować w postaci ciągu znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy […]

PHP – obsługa cookies i sesje