3. Python – zmienne


JAK DEFINIUJEMY ZMIENNE

Zmienna, to nic innego jak kontener przechowujący w sobie pewną wartość, którą można „podmieniać” w trakcie realizacji skryptu.

Taka wartość zajmuje w pamięci komputera pewne miejsce, a podając nazwę zmiennej dostajemy się do konkretnego obszaru, który ona zajmuje.

Zmienna zmiennej nie jest równa. Inną przestrzeń zajmie liczba, a inną tekst, nie zapominajmy też o tym, że mamy różne rodzaje liczb: całkowite, zmiennoprzecinkowe itd. Więcej o tym w temacie związanym z typami danych.

W celu zdefiniowania zmiennej w Python, należy podać jej nazwę i przypisać jej wartość.:

name = "Ala" 
liczba = 10

gdzie name i liczba to nazwy zmiennych.

Podczas tworzenia nazw zmiennych powinniśmy przestrzegać pewnych zasad:

  • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry
  • nie powinna zawierać polskich znaków
  • w nazwie nie umieszczamy spacji
  • używamy tylko liter, cyfr i znaków podkreślnika
  • rozróżniana jest wielkość liter

Przykład:

Tworzymy nowy plik o nazwie variables.py

Stwórzmy teraz zmienną, przypiszmy jej wartość, a następnie zmieńmy ją i wyświetlmy wyniki:

#deklarujemy zmienną
zmienna = "zmienna"
print(zmienna)


#nadpisujemy zmienną
zmienna = 100
print(zmienna)

#wielkość liter jest ważna
Zmienna = "Zmienna"

print("zmienna = ",zmienna)
print("Zmienna = ",Zmienna)
#jak możemy zauważyć wyświetlają się 2 różne wartości

#deklaracja wielu zmiennych na raz
x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)

x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)

Jak zapewne zauważyliście, w kodzie wykorzystałam operator łączenia „przecinek”. Za jego pomocą do wyświetlanej treści możemy „doklejać” kolejne elementy bez konieczności konwersji typów. Kolejnym sposobem „doklejania” kolejnych elementów jest stosowanie „+”

Formatujemy wyświetlanie zmiennych

user = "Kama"
msg = "Witaj USER na mojej stronie"

#chcemy zamiast słowa USER umieścić zawartość zmiennej "user"

"""
Jedną z najbardziej intuicyjnych metod formatowania wyświetlanych danych jest użycie f""
przed napisem umieszczamy literkę "f", a wewnątrz tekstu w {} umieszczamy nazwę zmienej do wyświetlenia
"""

msg = f"Witaj {user} na mojej stronie"
print(msg)

#korzystamy z funkcji .format()
#wewnątrz napisu do wyświetlenia umieszczamy {}, a poza nim używamy funkcji format i podajemy w nawiasie zmienną, która ma sie wyświetlić

msg = "Witaj {} na mojej stronie".format(user)
print(msg)

#korzystamy z %
#wewnątrz napisu do wyświetlenia umieszczamy %, a poza nim wstawiamy % i podajemy nazwę zmiennej, która ma sie wyświetlić

msg = "Witaj %s na mojej stronie" % user
print(msg)

 

Ćwiczenie 1

Korzystając z funkcji print() wydrukuj do konsoli tekst: 'Ucz się Pythona!’

Ćwiczenie 2

  1. Przypisz do zmiennej age wartość 20.
  2. Korzystając ze zmiennej age oraz funkcji print() wydrukuj do konsoli tekst:

Oczekiwany wynik:

Mam 20 lat.

 

Ćwiczenie 3

  1. Przypisz dwie zmienne. Nazwy zmiennych możesz dobrać dowolnie. Pierwsza zmienna ma przechowywać nazwę języka 'Python’, druga zmienna wersję języka '3.8′.
  2. Korzystając z powyższych zmiennych oraz funkcji print() wydrukuj do konsoli tekst:

Oczekiwany wynik:

’Uczę się języka Python w wersji 3.8′

 

Ćwiczenie 4

  1. Przypisz do zmiennej price wartość 19.99. Korzystając funkcji print() wydrukuj do konsoli tekst:

Oczekiwany wynik:

Towar kosztuje 19.99

 

Ćwiczenie 5

Odbierz od użytkownika jego imię i wyświetl powitanie.

Oczekiwany wynik:

Witaj <user>!

 

Ćwiczenie 6

Przypisz dwie zmienne przechowujące cenę produktu 34.99 PLN (typ float) oraz wagę produktu 10 kg (typ int).

Wykorzystując styl formatowania tekstu (f-string) wydrukuj do konsoli tekst:

Cena: 34.99 PLN. Waga: 10 kg

 

Ćwiczenie 7

Zadeklaruj stałą pi = 3.1415926535, następnie używając formatowania f-string wydrukuj przybliżenie liczby pi do drugiego miejsca po przecinku.

Oczekiwany rezultat:

Przybliżenie liczby pi: 3.14

 

Ćwiczenie 8

Używając trzech funkcji print() (jedna linia – jedna funkcja) wydrukuj poniższy tekst:

—————————————-

WERSJA: 1.0.1

—————————————-

Wskazówka: Linie odgradzające składają się z 40 znaków ’-’ (myślnik).

 

Ćwiczenie 9

Używając czterech funkcji print() (jedna linia – jedna funkcja) wydrukuj poniższy tekst:

========================================

autor: jannowak@poczta.com

data: 01-01-2021

========================================

Wskazówka: Linie odgradzające składają się z 40 znaków '=’.

 

Ćwiczenie 10

Używając funkcji print() oraz argumentu sep ustawionego na znak '#’ wydrukuj poniższy tekst:

’summer#time#holiday’

 

Ćwiczenie 11

Zadeklaruj 2 zmienne. Wyświetl je w konsoli, a następnie zmień ich wartości i wyświetl ponownie.