JavaScript


Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 2,15,18,21,123,65,56. Wyświetl tablicę za pomocą document.write(). Dane z tablicy z zadania 1 wypisz za pomocą pętli for do div o id=”dane”, rozdziel je średnikami. Skorzystaj z właściwości .length Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 3,11,12,13,333,425,545. Wypisz tablicę do div z id="tablica" za […]

JavaScript – Zadania – tablice


Zadanie 1 Za pomocą pętli for wypisz na ekranie dowolne znaki, tak aby układały się w 2 wiersze po 10 znaków. Zadanie 2: Za pomocą pętli for, while i do… while napisz skrypt, który będzie zwiększał zmienną i od 1 do 100 o 2, a następnie zmniejszał ją do 1 […]

JavaScript – Zadania – pętle


Zanim przystąpicie do zadań właściwych, przećwiczcie umiejętność zmiany wartości pola w HTML: Ćwiczenie 1: Do treści strony wstaw div-a z id=”wynik”. Zdefiniuj dwie zmienne a o wartości 15 i b o wartości 5. Tekst wynik: i wynik dodawanie zmiennych wstrzyknij do div-a z id=”wynik”. <div id=”wynik”></div> ———————————————————————————————————————————– Chcąc wstrzyknąć kod […]

JavaScript – Zadania – instrukcje warunkoweZadania podstawy   Zadanie 1: Przy użyciu JS wyświetl w tzw. konsoli przeglądarki tekst „Witaj świecie!”. —————————————————————————————————————————– W konsoli wyświetlamy dane za pomocą console.log(). Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź w konsoli przeglądarki czy tekst się wyświetlił. PPM -> Zbadaj, wybierz kartę Console.  —————————————————————————————————————————–   Zadanie 2: Zdefiniuj zmienną tekst o wartości […]

JavaScript – Zadania – podstawy