Aplikacje internetowe – JavaScript


JavaScript – Zadania – tablice

Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 2,15,18,21,123,65,56. Wyświetl tablicę za pomocą document.write(). Dane z tablicy z zadania 1 wypisz […]

JavaScript – Zadania – podstawy

Zadania podstawy   Zadanie 1: Przy użyciu JS wyświetl w tzw. konsoli przeglądarki tekst „Witaj świecie!”. —————————————————————————————————————————– W konsoli wyświetlamy […]