JĘZYK HTML5


Opis HTML5

Język wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych www. Jest rozwinięciem języka HTML 4 i jego XML-owej odmiany (XHTML 1), opracowywane w ramach prac grupy roboczej WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) i W3C.

Nowości

HTML5 poza dodaniem nowych elementów, usprawniających tworzenie serwisów i aplikacji internetowych, doprecyzowuje wiele niejasności w specyfikacji HTML 4, dotyczących przede wszystkim sposobu obsługi błędów. Niejasności co do sposobu, w jaki przeglądarki powinny obsługiwać błędy w kodzie HTML są jedną z podstawowych przyczyn, dla której wiele serwisów internetowych, napisanych z naruszeniem specyfikacji, w różnych przeglądarkach działa w inny sposób – w niektórych działając, w innych nie. Dzięki HTML-owi 5 obsługa błędów ma być ta sama we wszystkich przeglądarkach, czyli zły element będzie działać w każdej przeglądarce albo żadnej.

Semantyka

HTML5 także stawia na semantykę. Element <div> traci na znaczeniu na rzecz <header> <main> <article> <aside> <footer> <nav>, a dodane zostają m.in. <canvas> <figure> <details> <summary>. Element <span> ma być mniej używany na rzecz <mark> <output> <var> <u> <s> (ostatnie dwa znaczniki były w HTML4 przestarzałe – deprecated).


HISTORIA

Grupa robocza WHATWG rozpoczęła pracę nad nowym standardem w 2004 roku, jednocześnie HTML 4.01 nie było aktualizowane od 2000 roku. World Wide Web Consortium (W3C) koncentrowało się na przyszłych zmianach w XHTML 2.0. W 2009 roku W3C postanowiło, że XHTML 2.0 nie będzie już rozwijane. W3C oraz WHATWG obecnie pracują wspólnie nad rozwojem HTML5.

HTML5 jest często porównywany do Adobe Flash, jednak te dwie technologie są bardzo różne. Obie zawierają funkcje służące do odtwarzania plików audio i wideo na stronach internetowych, oraz stosują grafikę wektorową w formacie SVG. HTML5 sam nie może być jednak używany do animacji i interaktywności – musi być uzupełniony o CSS3 oraz JavaScript.

Mimo, że HTML5 jest dobrze znany wśród programistów od lat, stał się tematem mediów głównego nurtu od około kwietnia 2010 roku po tym, jak Steve Jobs, ówczesny CEO firmy Apple wystosował list publiczny zatytułowany „Rozważania na temat Flash’a”, w którym stwierdził, że „Flash nie jest już konieczny, aby obejrzeć film lub wyświetlać jakiekolwiek treści w internecie” oraz że „nowe, otwarte standardy stworzone w dobie urządzeń przenośnych, takich jak HTML5, wygrają”. Wywołało to debatę w kręgach związanych z rozwojem sieci web. Niektórzy sugerowali, że deweloperzy muszą brać pod uwagę zmieniającą się obsługę przeglądarek, jak również inne różnice między HTML5 i Flash. Na początku listopada 2011 roku Adobe ogłosiło, że zaprzestanie rozwoju Flasha dla urządzeń mobilnych oraz skupi swoje wysiłki w rozwijaniu narzędzi wykorzystujących HTML5.


Przedstawione informacje pochodzą ze strony:

Wikipedia

HTML5