JavaScript – Zadania – tablice


 1. Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 2,15,18,21,123,65,56. Wyświetl tablicę za pomocą document.write().
 2. Dane z tablicy z zadania 1 wypisz za pomocą pętli for do div o id=”dane”, rozdziel je średnikami. Skorzystaj z właściwości .length
 3. Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 3,11,12,13,333,425,545. Wypisz tablicę do div z id="tablica" za pomocą pętli for-of
 4. Dodaj do tablicy z zadania 3 dwie liczby 201 i 1 i ją wyświetl.
 5. Wyświetl długość tablicy z zadania 4.
 6. Zdefiniuj prostą tablicę, która będzie zawierała liczby: 8,18,28,88,654,375,6666. Wyświetl tablicę. Dodaj na początku tablicy dwie liczby 7 i 77. Wypisz długość tablicy i jej bieżącą zawartość.
 7. Usuń z tablicy z zadania 6 pierwszy element. Wypisz do konsoli długość tablicy i jej bieżącą zawartość
 8. Odwróć zawartość tablicy z zadania 7 i ją wyświetl.
 9. Zdefiniuj tablicę zawierającą 6 imion, posortuj ją rosnąco i wyświetl.
 10. Tablicę z zadania 9 wyświetl za pomocą pętli forEach, wyświetl dane w formacie index: wartość
 11. Dane z tablicy z zadania 10 wyświetl w tabeli HTML, która będzie zawierała 2 kolumny id oraz imię. Imiona wyświetl drukowanymi literami.
 12. Sprawdź czy definicja osoby=[„Jan Nowak”,”Kazimierz Zyga”,”Stefan Koc”,”Ewa Mocek”,”Mariusz Abramski”] to tablica, jeśli tak wyświetl na stronie tekst: „osoby to tablica” jeśli nie: „osoby to nie tablica”.
 13. Dane z tablicy z zadania 12 wyświetl w oddzielnych akapitach.
 14. Wyświetl dane z tablicy z zadania 12 w tabeli HTML, tabela ma mieć postać id | imię | nazwisko.
 15. Wyświetl dane z tablicy z zadania 12 w tabeli HTML, tabela ma mieć postać id | inicjały.
 16. Zadeklaruj tablicę samochody=[„Fiat”,”Skoda”,”Volvo”,”Mercedes”,”Kia”,”Opel”,”Citroen”], wyświetl je, ale zamiast elementów 2,3 wyświetl słowo „tajne”.
 17. Zadeklaruj tablicę zawierającą 5 elementów i ją wyświetl, następnie wytnij 2 pierwsze elementy, wyświetl je oraz tablicę po operacji wycinania.
 18. Wykorzystaj podaną tablicę osoby=["Jan Nowak","Kazimierz Zyga","Stefan Koc","Ewa Mocek","Mariusz Abramski"]. Usuń z danych osobę: "Ewa Mocek", dodaj 2 osoby: "Maria Kapik","Elżbieta Konf". W konsoli wyświetl usunięty element i tablicę po wprowadzeniu zmian.