JavaScript – Zadania – podstawy


Zadania podstawy

 

Zadanie 1:

Przy użyciu JS wyświetl w tzw. konsoli przeglądarki tekst „Witaj świecie!”.

—————————————————————————————————————————–

W konsoli wyświetlamy dane za pomocą console.log().

Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź w konsoli przeglądarki czy tekst się wyświetlił.

PPM -> Zbadaj, wybierz kartę Console.

 —————————————————————————————————————————–

 

Zadanie 2:

Zdefiniuj zmienną tekst o wartości „Witaj świecie!”. Wyświetl w konsoli wartość zmiennej.

—————————————————————————————————————————–

Zmienną definiujemy używając słowa kluczowego – let.

Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź w konsoli przeglądarki czy tekst się wyświetlił.

—————————————————————————————————————————–

       

Zadanie 3:

Zdefiniuj stałą o nazwie e i wartości liczby Eulera czyli 2.718228. Stałą e wyświetl przy użyciu wyskakującego okienka.

—————————————————————————————————————————–

Stałe – wartości, które się nie zmieniają w całym skrypcie, deklarujemy przy pomocy – const.

Instrukcja alert() wyświetla informacje w wyskakującym okienku.

Po uruchomieniu przeglądarki sprawdź czy w okienku wyskakującym wyświetli się liczba Eulera.

—————————————————————————————————————————–

       

Zadanie 4:

Przypisz zmiennej o nazwie zmienna1 najpierw wartość liczbową 12, wyświetl typ w konsoli, następnie wartość tekstową „Język Java Script” i znowu wyświetl typ w konsoli.

—————————————————————————————————————————–

Język JS jest słabo typowany, typ zmiennej zależy od zaartości.

Aktualny typ zmiennej można sprawdzić za pomocą instrukcji – typeof().

—————————————————————————————————————————–

       

Zadanie 5:

Zdefiniuj zmienną o nazwie opis i wartości „JavaScript to język programowania.”. Wypisz do konsoli tekst Informacja: i treść zmiennej opis.

—————————————————————————————————————————–

Operator + służy do dodawania liczb oraz łączenia zmiennych tekstowych (operator konkatenacji).

—————————————————————————————————————————–

       

Zadanie 6:

Zdefiniuj zmienną a o wartości 21 i b o wartości 17. W oknie alert() wypisz działanie dodawania tych zmiennych tj. np 2 + 5 = 7.

—————————————————————————————————————————–

Operator + służy do łączenia zmiennych i dodawania.

—————————————————————————————————————————–

       

Zadanie 7:

Pobierz za pomocą instrukcji prompt() wartość liczbową i wyświetl w konsoli komunikat Pobrana wartość: pobrana liczba. W razie problemu odśwież stronę.

—————————————————————————————————————————–

Instrukcja prompt() jest rzadko wykorzystywana. Obecnie korzysta się z formularzy.

—————————————————————————————————————————–